LYČIŲ LYGYBĖ ŠVEDIJOJE!

Kita Švedija | Komentarų nėra

Lyčių lygybė Švedijos visuomenei yra vienas iš svarbiausių dalykų. Švedijos lyčių lygybės politikos tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas mėgautųsi tokiomis pat galimybėmis, teisėmis ir pareigomis visose gyvenimo srityse.

Švediškas požiūris į teisingumą

http://imagebank.sweden.se/higher+education+in+sweden//uppsala/4204

Visiems rūpima priežastis yra ta, kad kiekvienas, nepaisant savo lyties, turi teisę dirbti ir save išlaikyti, siekti karjeros ir kurti šeimyninį gyvenimą, gyventi be baimės užgauliojimui ir smurtui.

Lyčių lygybė reiškia ne tik vienodą pasiskirstymą tarp vyrų ir moterų visose visuomenės sferose. Tai taip pat apibūdina ir kokybinius aspektus, užtikrinančius, jog vyrų ir moterų žinios ir patirtis prisideda prie visų visuomenės aspektų progreso.

Kasmetinė Global Gender Gap Report, kurią 2006 metais pristatė Pasaulio ekonomikos forumas, suskirsto lygybę tokiose sferose kaip ekonomika, politika, išsilavinimas ir sveikata. Nuo ataskaitos sukūrimo Švedija dar niekada neapsistojo žemiau nei ketvirtojoje vietoje, pagal Gender Gap skalę.

Lyčių lygybė mokykloje

http://imagebank.sweden.se/primary+school+classroom/stockholm//4838

Lyčių lygybės klausimas stipriai pabrėžiamas Švietimo įstatyme, kuris daro įtaką visam Švedijos ugdymui. Jis teigia, jog lyčių lygybė turi pasiekti ir vadovauti visiems Švedijos ugdymo sistemų lygiams.
Taisyklės vis sparčiau įtraukiamos į ugdymo sistemą nuo ikimokyklinio lygio ir toliau, su tikslu suteikti vaikams vienodas galimybes gyvenime, nepaisant jų lyties ir naudojant tokius ugdymo metodus, kurie neutralizuoja tradicinius lyčių modelius ir lyčių vaidmenis.

Šiandien Švedijoje mergaitės mokyklose, dažniausiai, gauna geresnius pažymius nei berniukai. Taip pat jos geriau pasirodo ir nacionaliniuose testuose ir didesnė dalis mergaičių įgyja vidurinį išsilavinimą.

Tuo tarpu prieš keletą dešimtmečių universitetuose dominavo vyrai, šiandien – beveik du trečdaliai visų universiteto laipsnių Švedijoje yra suteikiami moterims. Vienodas moterų ir vyrų skaičius šiandien užima magistrantūros ir doktorantūros studijose.

Tėvystės atostogos

http://imagebank.sweden.se/father+and+children///2597

Plati aprūpinimo sistema, kuri skatina sveiką darbinio gyvenimo balansą, buvo svarbus faktorius, paverčiant Švediją visuotinės lyčių lygybės lydere. Tėvams suteikta teisė pasidalinti 480 dienų, arba apie 16 mėnesių, mokamų tėvystės atostogų, kai vaikas gimsta arba yra įvaikinamas. Šias atostogas galima imti mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar netgi valandomis. Moterys, vis dar, išnaudoja daugiausiai dienų, kuomet vyrams lieka vidutiniškai apie vienas ketvirtis tėvystės atostogų.

Už 390 dienų tėvams yra skiriama beveik 80 procentų nuo jų algos. Likusios 90 dienų apmokamos pagal vienodą paros normą. Tie, kurie nėra dirbantys taip pat gauna pinigus už tėvystės atostogas.

Devyniasdešimties dienų, arba apie trijų mėnesių, vaiko priežiūros atostogos skiriamos konkrečiai kiekvienam iš tėvų ir šios atostogos negali būti perduotos kitam tėvui/ motinai. Be to, vienas iš gimusio kūdikio tėvų gauna 10 papildomų dienų atostogų, susijusių su vaiko gimimu, arba 20 dienų, jei gimė dvyniai.

Abu tėvai, kurie dalijasi perduodama vaiko priežiūros atostogų išmoka, gauna neapmokestinamus dienpinigius

Vaikus įvaikinę tėvai turi teisę iš viso į 480 dienų trukmės vaiko priežiūros atostogas, padalijamas abiem tėvams, nuo dienos, kai vaikas perduodamas jų globai. Vienišas tėvas/ motina turi teisę gauti visas 480 dienų trukmės atostogas.

 

Moterys ir vyrai darbe

http://imagebank.sweden.se/workplace+environment///2650

Švedija nuėjo ilgą kelią, kad užtiktinų, jog moterys ir vyrai būtų vertinami vienodai darbo vietoje. Vis dėlto uždarbio skirtumų išlieka, o Švedijos privačiame sektoriuje moterų procentinė dalis aukščiausiose pareigose išlieka maža.

Du pagrindiniai Kovos su diskriminacija įstatymo skyriai yra skirti užtikrinti lyčių lygybę darbe. Pirma, yra nustatytas reikalavimas, kad visi darbdaviai privalo aktyviai siekti konkrečių tikslų skatindami lygybę tarp vyrų ir moterų.

http://imagebank.sweden.se/equal+rights///3057

Antra, įstatymas draudžia diskriminaciją ir įpareigoja darbdavius ​​ištirti ir imtis prevencinių veiksmų prieš bet kokį priekabiavimą. Po 2017 m. įstatymo papildymo, prevencinis darbas apima priekabiavimą, susijusį su visomis diskriminacijos priežastimis: darbuotojo lytį, translytiškumą ar išraišką, tautybę, religiją ar tikėjimą, negalią, lytinę orientaciją ir amžių. Be to, darbdaviai negali nesąžiningai elgtis su jokiu darbuotoju ar dėl darbo besikreipiančiu asmeniu, kuris buvo, yra ar ketina išeiti vaiko priežiūros atostogų.

Švedijos vyriausybė siekia užtikrinti, kad galios ir lėšos būtų paskirstytos teisingai tarp lyčių ir būtų sukurtos sąlygas, kurios suteiktų moterims ir vyrams tas pačias galias ir galimybes.

Laikas keliauti su „Stena Line“!